Créditos

Créditos

 

Organiza:

 • Universidade de Santiago de Compostela (EcoPast-EducoPast, Unidade de Arqueometría e de Caracterización de Materiais – Área de Infraestruturas de Investigación)
 • CISPAC
 • Asociación Ceramolóxica Galega Canaveira

 

Colabora:

 • Tempos Arqueólogos
 • Concello de Lugo
 • O Vello Cárcere. Centro Sociocultural
 • Museo Provincial de lugo
 • Hospital Veterinario Universitario-Rof Codina
 • CiQus – USC
 • Insólito
 • Xiralúa Estudio Creativo
 • Rotulos rotulación

 

Financia:

 • FECYT- Ministerio de Ciencia e Innovación

 

Cofinancia:

 • Universidade de Santiago de Compostela (EcoPast-EducoPast, Unidade de Arqueometría e de Caracterización de Materiais da Área de Infraestruturas de Investigación)
 • CISPAC
 • Asociación Ceramolóxica Galega Canaveira
 • O Vello Cárcere. Centro Sociocultural. Lugo
 • ONCE
 • Centro Penitenciario de Bonxe (Lugo)
 • AEPECT
 • Área de Cultura e Deportes da Deputación de Lugo
 • Casa D’Oleiro 2.0 S.L.
 • Museo do Castro de Viladonga

 

Comisariado:

 • Hixinio Flores Rivas
 • Pilar Prieto Martínez

 

Selección de pezas:

 • Hixinio Flores Rivas
 • Manuel Fernández López

 

Base de datos:

 • Oscar Lantes Suárez
 • Pilar Prieto Martínez
 • Hixinio Flores Rivas
 • Manuel Fernández López

 

Textos e contidos da exposición:

 • Oscar Lantes Suárez
 • Pilar Prieto Martínez
 • Hixinio Flores Rivas
 • Francisco Alonso Toucido
 • Orlando Viveiro Veiga
 • María García-Alén García
 • Anxo Rodríguez Lemos

 

Debuxo arqueolóxico de campo:

 • Adrián Folgueira Castro
 • Pilar Prieto Martínez

 

Debuxo arqueolóxico de laboratorio e montaxes:

 • Pilar Prieto Martínez

 

Debuxo artístico:

 • Orlando Viveiro Veiga

 

Fotografía artística:

 • Hixinio Flores Rivas

 

Tomografía:

 • José Daniel Barreiro Vázquez
 • María Lizcano González
 • Alicia Seoane Mojón

 

Impresión 3D:

 • Álvaro Sande Barreira

 

Vídeos:

 • Carlos Iglesias
 • Eloy Caldeiro

 

Documentación de cesión de pezas:

 • Oscar Lantes Suárez

 

Montaxe gráfico do catálogo:

 • Pilar Prieto Martínez

 

Análises arqueométricas:

 • Oscar Lantes Suárez
 • Inés Fernández Cereijo
 • Aida González Pazos
 • Celina López Valdés

 

Xestión administrativa e organizativa:

 • Pilar Prieto Martínez
 • Oscar Lantii Suárez
 • Hixinio Flores Rivas
 • Francisco Alonso Toucido
 • Mario César Vila

 

Xestións de deseño, montaxe e desmontaxe da exposición:

 • Francisco Alonso Toucido
 • Mario César Vila
 • Pilar Prieto Martínez
 • Oscar Lantes Suárez
 • Hixinio Flores Rivas
 • Manuel Fernández López
 • Xaime Fernández Barrio

 

O Vello Cárcere. Centro Sociocultural:

 • Nacho Crecente Gonzalez
 • Camilo Castelao Gómez
 • Iván Arias López
 • Juan Prada Gutierrez

 

Organización visitas do Centro Penitenciario de Bonxe:

 • José Manuel Pernás Arias
 • José Peña Fernández
 • Javier Villas Pedruelo

 

Impresión de cartelería:

 • Xiralúa Estudio Creativo
 • Rotulos rotulación

 

Cesión de peanas (pales):

 • Xaime Fernández Barrio

 

Elaboración de tensas:

 • Hixinio Flores Rivas
 • Xaime Fernández Barrio

 

Concellaría de Cultura (Concello de Lugo), xestións:

 • Esther López Rodríguez

 

Cela táctil (colaboración ca ONCE):

 • Ricardo Badía Lázaro
 • Oscar Lantes Suárez
 • José Angel Vázquez Alonso
 • Eva Lage Gil
 • Olivia Marco Astola
 • Francisco Javier Farnés Caminero
 • Manuel Martín Pan
 • Carlos Fernández Lamigueiro

 

Blog:

 • Oscar Lantes Suárez
 • Bruno Dacuña Mariño

 

Servizo didáctico de OVC:

 • Patricia Elvira Rivera Martínez
 • Alba Roca Galán
 • Bárbara Álvarez Fernández

 

Coccións:

 • Concello de Outeiro de Rei
 • Concello de Samos
 • Concello de Sober

 

Conferenciantes das xornadas:

 • Proximamente

 

Colaboradores:

 • Anxo Rodríguez Lemos
 • María García-Alén García
 • María García Ayaso
 • Aurelia Balseiro García
 • As Cegas de Ouselle (grupo musical)

 

Propietarios das pezas prestadas

 • Gerardo Caldas Alvaredo de Blanco: G.C.A.B.
 • Manuel Fernández López: M.F.L.
 • Hixinio Flores Rivas: H.F.R.
 • Xaime Fernández Barrio: X.F.B.
 • Josefa Lombao Ferro: J.L.F.
 • Gerardo Alvaredo Maceda: G.A.
 • Ángeles Montero Cabanas (In Memoriam: Mago Merlín): M.M.
 • Dolores Criado Redondo: D.C.R.
 • Pedro Díaz Fernández: P.D.F.
 • Pedro Guerreiro Iglesias: P.G.I.
 • Xosé Lois López de Prado Arias: X.L.L.P.A.
 • Carmen Fernández Marín: C.F.M.
 • Paz Novo Candal: P.N.C.
 • Casa Malle: C.M.
 • Fernando Figueroa: F.F.
 • Orlando Viveiro Veiga: O.V.V.
 • Eduardo López Valiña: E.V.
 • Fernado Villapol Parapar: F.V.P.
 • María García Ayaso: M.G.A.
 • Museo do Castro de Viladonga: M.C.V.
 • Dositeo Milán Seijas: D.I.
 • Dositeo Abel Iglesias Fernández: D.A.I.F.
 • Obdulia Rodríguez Fernández: O.R.G.
 • Elías González Prieto: E.G.P.

 

Agradecementos especiais a:

 • María García Ayaso
 • María García-Alén García
 • María José Suárez Guerrero

 

Agradecementos adicionais:

 • María del Carmen García Vidal
 • José Manuel Váquez Varela
 • José Peña Lage
 • Área de infraestruturas de Investigación e Servizos administrativos da USC

 

A todas as parellas dos cacharreires, arrieires, coleccionistes  e investigadores, que apoian, ou directamente fan, parte do traballo atribuido eles

Pola memoria da Igualdade

 

 

 

Queremos agradecer a todas as persoas e institucións a súa participación e apoio para que esta exposición puidese ser realizada, sen os cales, este traballo multidisciplinar non tería sentido