Créditos

Créditos

 

Organiza:

 • Universidade de Santiago de Compostela (EcoPast-EducoPast, Unidade de Arqueometría e de Caracterización de Materiais – Área de Infraestruturas de Investigación)
 • Asociación Ceramolóxica Galega Canaveira
 • CISPAC

Colabora:

 • Tempos Arqueólogos
 • Concello de Lugo
 • O Vello Cárcere. Centro socio cultural. Lugo
 • Museo Provincial de Lugo
 • Museo do Castro de Viladonga
 • Hospital Veterinario Universitario-Rof Codina
 • Casa D’Oleiro 2.0 S.L.
 • CiQus – USC

 

Financia:

 • FECYT- Ministerio de Ciencia e Innovación. Proxecto de divulgación científica da FECYT (convocatoria “Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2022 de la presidencia del Patronato de la FECYT”). Orden CNU/250/2019, de 4 de marzo, BOE nº 57 de 7 de marzo. Ttítulo de solicitude proxecto: “Alfarería de Galicia. ConCiencia de una tradición”. I.P.: Pilar Prieto Martínez. Ref.: FCT-22-18400. Resolución definitiva  con data de 27 de Xullo de 2023

 

Cofinancia:

 • Asociación Ceramolóxica Galega Canaveira
 • Universidade de Santiago de Compostela (EcoPast-EducoPast, Unidade de Arqueometría e de Caracterización de Materiais da Área de Infraestruturas de Investigación)
 • O Vello Cárcere. Centro socio cultural. Lugo
 • CISPAC
 • ONCE
 • AEPECT
 • Centro Penitenciario de Bonxe. Lugo
 • Museo Provincial de Lugo
 • Deputación de Lugo (Área de Cultura e Deportes)

 

Comisariado:

 • Hixinio Flores Rivas
 • Pilar Prieto Martínez

 

Coordinación:

 • Pilar Prieto Martínez
 • Oscar Lantes Suárez
 • Hixinio Flores Rivas
 •  Francisco Alonso Toucido

 

Solicitude e redacción proxecto FECYT:

 • Pilar Prieto Martínez
 • Oscar Lantes Suárez

 

Selección de pezas:

 • Hixinio Flores Rivas
 • Manuel Fernández López

 

Base de datos:

 • Oscar Lantes Suárez
 • Pilar Prieto Martínez
 • Hixinio Flores Rivas

 

Textos e contidos da exposición:

 • Oscar Lantes Suárez
 • Pilar Prieto Martínez
 • Hixinio Flores Rivas
 • Francisco Alonso Toucido
 • Orlando Viveiro Veiga
 • María García-Alén García
 • Anxo Rodríguez Lemos

 

Debuxo arqueolóxico de campo:

 • Pilar Prieto Martínez
 • Adrián Folgueira Castro

 

Debuxo arqueolóxico de laboratorio e montaxes:

 • Pilar Prieto Martínez

 

Debuxo artístico:

 • Orlando Viveiro Veiga

 

Fotografía artística:

 • Hixinio Flores Rivas

 

Tomografía:

 • José Daniel Barreiro Vázquez
 • María Lizcano González
 • Alicia Seoane Mojón
 • Oscar Lantes Suárez

 

Análises arqueométricas:

 • Oscar Lantes Suárez
 • Inés Fernández Cereijo
 • Aida González Pazos
 • Celina López Valdés

 

Impresión 3D:

 • Álvaro Sande Barreira
 • Oscar Lantes Suarez

 

Vídeos:

 • Carlos Iglesias Gómez
 • Eloy Caldeiro

 

Documentación de cesión de pezas:

 • Oscar Lantes Suárez

 

Montaxe de inventario e catálogo:

 • Pilar Prieto Martínez
 • Oscar Lantes Suarez

 

Xestión administrativa e organizativa:

 • Pilar Prieto Martínez
 • Oscar Lantii Suárez
 • Hixinio Flores Rivas
 • Francisco Alonso Toucido

 

Xestións de deseño, montaxe e desmontaxe da exposición:

 • Francisco Alonso Toucido
 • Hixinio Flores Rivas
 • Pilar Prieto Martínez
 • Oscar Lantes Suárez
 • Manuel Fernández López
 • Mario César Vila
 • Xaime Fernández Barrio
 • Tempos Arqueólogos

 

O Vello Cárcere. Centro Sociocultural:

 • Nacho Crecente Gonzalez
 • Camilo Castelao Gómez
 • Iván Arias López
 • Juan Prada Gutierrez

 

Organización visitas do Centro Penitenciario de Bonxe:

 • José Manuel Pernás Arias
 • José Peña Fernández
 • Javier Villas Pedruelo

 

Deseño e impresión de cartelería:

 • Xiralúa Estudio Creativo
 • Kontexto

 

Cesión de peanas (pales):

 • Xaime Fernández Barrio

 

Elaboración de tensas:

 • Hixinio Flores Rivas
 • Xaime Fernández Barrio

 

Concellaría de Cultura. Concello de Lugo (xestións):

 • Esther López Rodríguez

 

Cela táctil (colaboración ca ONCE):

 • Ricardo Badía Lázaro
 • Eva Lage Gil
 • Francisco Javier Farnés Caminero
 • Oscar Lantes Suárez
 • Olivia Marco Astola
 • José Ángel Vázquez Alonso
 • Manuel Martín Pan
 • Carlos Fernández Lamigueiro

 

WEB (deseño e contidos):

 • Oscar Lantes Suárez
 • Bruno Dacuña Mariño
 • Área de Infraestruturas de Investigación. USC (cesión de espazo WEB)
 • Orlando Viveiro Veiga (textos: Historias do Barro)

 

Servizo didáctico de OVC:

 • Patricia Elvira Rivera Martínez
 • Alba Roca Galán
 • Bárbara Álvarez Fernández

 

Coccións (organización e financiación):

 • Asociación Ceramolóxica Galega Canaveira
 • Concello de Outeiro de Rei
 • Concello de Samos
 • Concello de Sober

 

Conferenciantes das xornadas:

 • Adrián Folgueira
 • Roberto Bartolomé
 • Enrique Alcorta
 • Alfonso Fanjul Peraza
 • Alfons Romero Vidal

 

 

Colaboradores:

 • María García-Alén García
 • María García Ayaso
 • Aurelia Balseiro García
 • As Cegas de Ouselle (grupo musical)
 • Anxo Rodríguez Lemos
 • Xaime Fernández Barrio

 

Propietarios das pezas prestadas

(Agradecemento por axudar a conservar o patrimonio con fondos propios):

 • Gerardo Caldas Alvaredo de Blanco: G.C.A.B.
 • Manuel Fernández López: M.F.L.
 • Hixinio Flores Rivas: H.F.R.
 • Xaime Fernández Barrio: X.F.B.
 • Josefa Lombao Ferro: J.L.F.
 • Gerardo Alvaredo Maceda: G.A.
 • Ángeles Montero Cabanas (In Memoriam: Mago Merlín): M.M.
 • Dolores Criado Redondo: D.C.R.
 • Pedro Díaz Fernández: P.D.F.
 • Pedro Guerreiro Iglesias: P.G.I.
 • Xosé Lois López de Prado Arias: X.L.L.P.A.
 • Carmen Fernández Marín: C.F.M.
 • Paz Novo Candal: P.N.C.
 • Casa Malle: C.M.
 • Fernando Figueroa: F.F.
 • Orlando Viveiro Veiga: O.V.V.
 • Eduardo López Valiña: E.V.
 • Fernado Villapol Parapar: F.V.P.
 • María García Ayaso: M.G.A.
 • Museo do Castro de Viladonga: M.C.V.
 • Dositeo Milán Seijas: D.I.
 • Dositeo Abel Iglesias Fernández: D.A.I.F.
 • Obdulia Rodríguez Fernández: O.R.G.
 • Elías González Prieto: E.G.P.
 • Museo Provincial de Lugo
 • Museo do Castro de Viladonga
 • Empresa Breogán
 • CiQus – USC

 

Agradecementos especiais a:

 • María García Ayaso
 • Obdulia Rodríguez González
 • María García-Alén García
 • María José Suárez Guerrero

 

Agradecementos adicionais:

 • María del Carmen García Vidal (correccións textos)
 • José Manuel Váquez Varela
 • José Peña Lage
 • Celia Pinaque Parrado (difusión)
 • Área de infraestruturas de Investigación e Servizos administrativos da USC

 

A todas as parellas dos cacharreires, barraxeires, arrieires, coleccionistes  e investigadores, que apoian, ou directamente fan, parte do traballo atribuido a eles

Pola memoria da Igualdade e a Inclusión

 

 

 

Queremos agradecer ás persoas e institucións que apoiaron este  proxecto de divulgación científica. Sen eles, non estaría completa esta iniciativa

 

Cartel QR descargable da Exposición de Cerámica

Espazo WEB cedido (co-financiación) pola Área de Infraestruturas de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela