Enlaces

Enlaces

 

 

Enlaces a videos

CT ámboa 124

CT ámboa 126

CT ámboa 127

CT ámboa 128

CT meleira 142

 

 

 

Enlaces a paneis

próximamente

 

Enlaces a catálogos

próximamente

 

Enlaces web

Asociación Ceramolóxica Galega Canaveira

Área de Infraestruturas de Investigación da USC

 

 

Caolinita, barro, óxidos de ferro, arxila, amorfización, caolín, antropoloxía ,vidrado, desgrasante, filosilicatos, mineral, sinterización, vitrificación, sulfuro de chumbo, arqueometría, ciencia, cristalización, arqueoloxía, cerámica…..universo olaría