Contacto

Contacto

Organigrama da RIAIDTContactar coas Unidades Técnicas
Organigrama da RIAIDT
Organigrama da RIAIDT
RMN

Edificio Cactus (Santiago)

Sección RMN

Dr. Manuel Martín Pastor
manuel.martin@usc.es
Telf. 881 816 231
Fax. 881 816 203

Consuelo Lodeiro Remesar
nanetta.lodeiro@usc.es
Telf. 881 816 231
Fax. 881 816 203

Sección EPR

Eva Mª Peteiro Vilaseco
eva.peteiro@usc.es
Telf. 881 816 231 /881 816 241 (Unidade de EPR)
Fax. 881 816 203

Facultade de Química (Santiago)

Sección RMN

Mª Carmen Mosquera Losada
mcarmen.mosquera@usc.es
Telf. 881 814 201
Fax. 981 595 012

CIQUS (Santiago)

Sección RMN

Ramón Gesto Rey
ramon.gesto@usc.es
Telf. 881 815 777

Edificio Cactus (Lugo)

Sección RMN

Carlos M. Roca Real
carlosmanuel.roca@usc.es
Telf. 982 822 817

RaiosX

Dr. Antonio L. Llamas-Saiz
Especialista en Monocristáis
E-Mail: raios_x@usc.es

Dr. Bruno Dacuña Mariño
Especialista en Po Cristalino
E-Mail: raiosxp@usc.es

Oscar Lantes Suárez
Especialista en Fluorescencia
E-Mail: oscar.lantes@usc.es

Inés Fernández Cereijo
Especialista en resolución estructural de moléculas pequenas
E-Mail:ines.fernandez@usc.es

Guillermo Zaragoza Vérez
Técnico especialista en investigación
E-Mail: g.zaragoza@usc.es

Aida González Pazos
Técnico especialista en investigación
E-Mail: aida.gonzalez@usc.es

Dirección postal e teléfonos de contacto

Edificio CACTUS Campus Vida, s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña, Spain
Teléfono: +34 881 816 223
Fax. 881 816 203
Microscopía Electrónica e Confocal e de Apoio ás Especialidades Biolóxicas

Edificio CACTUS (Santiago)

Responsable
Ramiro Barreiro Pérez
sxme@usc.es
Telf. 881816246 /881816228

Sección de Microscopía Electrónica de Varrido

Raquel Antón Segurado
raquel.anton@usc.es
Telf. 881816274

Sección de Microscopía Electrónica de Transmisión

Dra. Mª José Pazos Guldrís
m.pazos@usc.es
Telf. 881816229

Sección de Microscopía Óptica e Confocal

Dra. Mercedes Rivas Cascallar
mercedes.rivas.cascallar@usc.es
Telf. 881816248

Dirección postal
Edificio CACTUS-Soto. Campus Vida, s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña, Spain

Edificio CACTUS (Lugo)

Responsable
Dra. Alba Román Castro
a.roman@usc.es
Telf. 982822806

Sección de Apoio ás Especialidades Biolóxicas
María del Pilar López Valín
mariadelpilar.lopez@usc.es
Telf. 982822809

Dirección postal
Edificio CACTUS Campus Lugo, s/n
27002 Lugo
Lugo, Spain

Edificio CIMUS (Santiago)

Sección de Microscopía Óptica e Confocal
Dra. Montserrat García Lavandeira
montserrat.garcia@usc.es
Telf. 881815495

Dirección postal
Edificio CIMUS-Planta SS. Campus Vida, s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña, Spain

Espectrometría de Masas e proteómica

Edificio Cactus (Santiago)

Telf. 881 816 242
Fax. 881 816 203

Esteban Guitián Fernández
esteban.guitian@usc.es

Noemi Ladra Ramos
noemi.ladra@usc.es

Mónica Paz Tarrío
monica.paz@usc.es

Iván Calvete Estela
ivan.calvete@usc.es

Natividad Matilla Mosquera
natividad.matilla@usc.es

Edificio Cactus (Lugo)

Verónica Piñeiro Gómez
veronica.pineiro@usc.es

Telf. 982 822 816 – 982 822 818

Análise Instrumental

Edificio Cactus (Santiago)

Celina López Valdés
Encargada Sección de Análise Elemental Micromostra
celina.lopez@usc.es
Telf. 881 816 245
Fax. 881 816 203

Edificio Cactus (Lugo)

Verónica Piñeiro Gómez
Responsable Unidade de Análise Instrumental
veronica.pineiro@usc.es
Edif. Cactus (Lugo)
Telf. 982 822 816

Montserrat Gómez Dopazo
Técnica Especialista de Investigación
montse.gomez@usc.es

Edif. Cactus (Lugo)
Telf. 982 822 818

Eva Mª Seijas Vázquez
Técnica especialista de Investigación
evamaria.seijas@usc.es

Edif. Cactus (Lugo)
Telf. 982 822 808

IR-Raman

Edificio Cactus (Santiago)

Telf. 881 816 255
Fax. 881 816 203

Ezequiel Vázquez Fernández
sxevibra@usc.es

Xabier López Rodríguez
xabier.lopez@usc.es

Edificio Cactus (Lugo)

Carlos M. Roca Real
carlosmanuel.roca@usc.es
Telf. 982 822 817

Magnetosusceptibilidade

Edificio Cactus (Santiago)

Juan Ponte Mecías
juan.ponte@usc.es
Xabier López Rodríguez
xabier.lopez@usc.es

Edificio CACTUS, 1ª Planta.
Campus Universitario Sur.
15782 Santiago de Compostela.
Tfno.881 816 261 /881 816 236
Correo electrónico da unidade: magnetom@usc.es

Crioxenia

Edificio Cactus (Santiago)

Juan Ponte Mecías
juan.ponte@usc.es
Xabier López Rodríguez
xabier.lopez@usc.es

Edificio CACTUS, 1ª Planta.
Campus Universitario Sur.
15782 Santiago de Compostela.
Tfno.881 816 261 /881 816 236
Correo electrónico da unidade: magnetom@usc.es

Experimentación Animal

Animalario de Produción (Santiago)

Veterinaria:

Ana María López Beceiro

Técnico especialista Investigación (Responsable animalario):

José Mª Méndez Figueiras

Tecnicos de Investigación:

Manuel Pérez Calvelo
José Manuel Rivas Álvarez
Manuel Norberto Crespo Proupín

Animalario Central

Estrada San Lourenzo-Vidán s/n
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tlfno.:  881 814 078 / 881 813 439
Fax.: 881 81 41 08
animcent@usc.es

Animalario de Experimentación (Lugo)

Mercedes Otero Cristobo (Técnico Especialista de Investigación – Encargada de Animalario)

Lucía Bellón Pita (Técnico Especialista de Investigación)

Mercedes López Arceo (Técnico de Investigación)

Contacto

Tfno: 982822123

Móbil: 600942398

Email: mercedes.otero@usc.es

animalario.campusterra@usc.es (para petición de servizos)

Arqueometría

Técnico Responsable da Unidade de Arqueometría

Oscar Lantes Suárez
Licenciado en Bioloxía
oscar.lantes@usc.es
Teléfono: 881 816 223
FAX: 881 816 203

Soprado de Vidro e Cuarzo

Unidade de Soprado de Vidro e Cuarzo Científico:

Edificio Almacén / Mantemento
Estrada San Lourenzo-Vidán
Campus Vida, s/n
15782 Santiago de Compostela

José Ramón Ameneiro Pampín
Responsable da Unidade e Técnico Especialista de Investigación
svidrio@usc.es
881 813850

María Rita Castro Míguez
Técnico Especialista de Investigación
mrita.castro@usc.es
881 813 851

Localización do Ed. CACTUS en SantiagoLocalización do Ed. CACTUS en Lugo

Mándanos a suxestión, comentario ou crítica que se te ocurra: