Contacto

Contacto

O correo electrónico de contacto dos responsables/encargados das Unidades da RIAIDT son os seguintes:

ANÁLISE INSTRUMENTAL (Santiago): celina.lopez@usc.esANÁLISE INSTRUMENTAL (Lugo): veronica.pineiro@usc.es
RESONANCIA MAGNÉTICA (Santiago): manuel.martin@usc.esRESONANCIA MAGNÉTICA (Lugo): carlosmanuel.roca@usc.es
MIC. ELECTRÓNICA (Santiago):ramiro.barreiro@usc.esMIC. ELECTRÓNICA (Lugo): a.roman@usc.es
MAGNETOSUSCEPTIBILIDADE: juan.ponte@usc.esESPECTROMETRÍA DE MASAS: esteban.guitian@usc.es
RAIOS X: antonio.llamas@usc.esARQUEOMETRÍA: oscar.lantes@usc.es
IR-RAMAN: ezequiel.vazquez@usc.esSOPRADO DE VIDRO: jramon.ameneiro@usc.es
UN. CRIOXENIA: juan.ponte@usc.esEXPERIMENTACIÓN ANIMAL (Lugo): mercedes.otero@usc.es

Localización dos Edificios CACTUS de Santiago e Lugo:


Ed CACTUS-SantiagoEd CACTUS-Lugo