Minerais de colección (Vitrinas Centrais)

Minerais de colección (Vitrinas Centrais)

Exposición de pezas minerais cedidas temporalmente polo Museo de Historia Natural da USC (MHN), o Grupo Mineralóxico e Xeolóxico Galego (GMXG), O Museo Minergal da Fundación Centro Tecnolóxico do Granito (MINERGAL)  e a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo (UVIGO).

Clica nos seguintes catro apartados:

Expresamos o noso maior agradecemento ao persoal responsable e traballador destos museos e asociación pola cesión temporal destas pezas e a súa inmensa colaboración na organización deste evento. O aquí exposto é só unha pequena mostra das coleccións destas entidades. Invitamos a visitar e coñecer as súas coleccións museísticas.

Tan só cun verdadeiro espíritu de colaboración, entusiasmo polo intercambio de coñecemento e empatía científica, será posible descubrir e protexer a nosa riqueza mineralóxica.