PROXECTO DE DIVULGACIÓN DA INVESTIGACIÓN MINERALÓXICA 2022-2023

PROXECTO DE DIVULGACIÓN DA INVESTIGACIÓN MINERALÓXICA 2022-2023

Clica e accede aos contidos da exposición:

EXPOSICIÓN EN FONSECA:

MINERAIS VER O INVISIBLE. De Haüy á Ermeloíta

Outras actividades realizadas ao abeiro do proxecto de divulgación mineralóxica:

A Área de Infraestruturas de Investigación da USC e o Museo de Historia Natural da USC desenvolven investigación mineralóxica desde máis de dúas décadas. A necesidade de promocionar esta investigación e a celebración do Ano Mineralóxico Internacional 2022 dedicado a Just René Haüy, un dos fundadores da Mineraloxía e a Cristalografía modernas, motivaron a presentación dun proxecto ao Consello Social da USC para divulgar e investigar neste campo científico.

O Proxecto solicítase co título “UNHA OLLADA CIENTÍFICA AO MUNDO MINERAL. AXUDAS CONSELLO SOCIAL 2022” e a efectos de divulgación e de exposición a acción divulgativa promociónase coa marca “MINERAIS. VER O INVISIBLE. De Haüy á Ermeloíta” (Resolución do Consello Social da USC do 17 de marzo de 2022; Solicitantes: Área de Infraestruturas de Investigacion e Museo de Historia Natural da USC, IP: Óscar Lantes Suárez; Ref. Cod 2022-PU002).

A concesión do proxecto da lugar á organización de obradoiros mineralóxicos, charlas, saídas ao campo, participación en eventos científicos e divulgativos e culmínase cunha gran exposición no Pazo de Fonseca. Estas actividades permitirán achegar á sociedade os últimos avances sobre investigación mineralóxica desenvolvidos desde a USC en Galicia, homenaxear á figura de René Haüy, presentar ao novo mineral descuberto en Galicia, a ermeloíta e mostrar a diversidade mineral, todo relatado dende unha perspectiva artística e creativa.

Colaboradores

Financiación

Consello Social da USC e Área de Infraestruturas de Investigación

Equipo de traballo do proxecto

Oscar Lantes Suárez (oscar.lantes@usc.es), Marcos Andrés González, Guillermo Zaragoza Vérez, Inés Fernández Cereijo, Marta Vázquez Rodríguez, Juan Manuel Cutrín Lobato, Aida González Pazos, Xoana Pintos Barral, Jose Otero Casas, Bruno Dacuña Mariño, Marta Cereijo Castro.


Divulgación científica, motor creador de novas vocacións, educación contemporánea da sociedade