MINERAIS DE COLECCIÓN CÚPULA 4: UVIGO. ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA E MINAS DE UVIGO

MINERAIS DE COLECCIÓN CÚPULA 4: UVIGO. ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA E MINAS DE UVIGO

1: Realgar (As4S4). Romanía. Código Uvigo: EME_P0_SMG_33. Tamaño: 12 x 9 x 5 cm. NOTA: non foi posible trasladar desde a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de Uvigo esta peza mineral debido ao seu estado de alteración. A peza que se expón en Fonseca en substitución pertence ao MHN: Realgar (As4S4) con calcita (CaCO3). Hunan, China. Código MHN: 1622/vitrina 53/caixa nova 12. Tamaño. 10 x 6 x 6 cm.

2: Albita (NaAlSi3O8) e turmalina ((Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH,F)4). Orixe descoñecida. Código Uvigo: EME 13/2022. Tamaño: 17 x 16 x 12 cm.

3: Esfalerita (ZnS), galena (PbS) e cuarzo (SiO2). Septemvri, Bulgaria. Código Uvigo: EME_P0_SMG_06. Tamaño: 10 x 4 x 5 cm.

4: Azurita (Cu3(CO3)2(OH)2) con malaquita (Cu2CO3(OH)2) e cuarzo (SiO2). Finghir, Souss Massa, Marrocos. Código Uvigo: EME_P0_SMG_49. Tamaño: 7 x 6 x 3 cm.

5: Turmalina (var. chorlo) (NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4). Orixe descoñecida. Código Uvigo: EME_P0_MSE_10. Tamaño: 15 x 8 x 12 cm.