MINERAIS DE COLECCIÓN CÚPULA 2: GMXG. GRUPO MINERALÓXICO E XEOLÓXICO GALEGO

MINERAIS DE COLECCIÓN CÚPULA 2: GMXG. GRUPO MINERALÓXICO E XEOLÓXICO GALEGO

 

1: Pirita (FeS2). Ambas Aguas,A Rioxa. Tamaño: 20 x 20 x 15 cm.

 

2: Apofilita ((K,Na)Ca4Si8O20(OH,F) · 8H2O). Pune, India. Tamaño: 22 x 17 cm.

 

3: Cinabrio (HgS). Mina Escarlati, Las Señales, León. Tamaño: 10 cm.

 

4: Magnetita (Fe3O4). Orixe descoñecida. Tamaño: 10 cm.

 

5: Magnesita (MgCO3). Rubiáns, O Incio, Lugo. Tamaño: 20 x 15 x 15 cm.