PROXECTO DE DIVULGACIÓN DA INVESTIGACIÓN MINERALÓXICA 2022-2023

PROXECTO DE DIVULGACIÓN DA INVESTIGACIÓN MINERALÓXICA 2022-2023

Clica e accede a:

EXPOSICIÓN EN FONSECA:

MINERAIS VER O INVISIBLE. De Haüy á Ermeloíta

Outras actividades do proxecto:

A Área de Infraestruturas de Investigación da USC e o Museo de Historia Natural da USC desenvolven investigación mineralóxica desde máis de 20 anos. A necesidade de promocionar esta investigación e a celebración do Ano Mineralóxico Internacional 2022 dedicado a René Haüy, pai da Mineraloxía e a Cristalografía, motivaron a presentación dun proxecto ao Consello Social da USC para divulgar e investigar en mineraloxía.

O Proxecto solicítase co título “UNHA OLLADA CIENTÍFICA AO MUNDO MINERAL. AXUDAS CONSELLO SOCIAL 2022” e a efectos de divulgación e de exposición a acción divulgativa promociónase co título “MINERAIS. VER O INVISIBLE. De Haüy á Ermeloíta” (Resolución do Consello Social da USC do 17 de marzo de 2022; Solicitantes: Área de Infraestruturas de Investigacion e Museo de Historia Natural da USC, IP: Óscar Lantes Suárez; Ref. Cod 2022-PU002).

A concesión do proxecto da lugar á organización de obradoiros mineralóxicos, saídas ao campo, conferencias e unha gran exposición no Pazo de Fonseca. Estas actividades permitirán achegar á sociedade os últimos avances sobre investigación mineralóxica desenvolvidos desde a USC en Galicia.

Colaboradores

Financiación

Consello Social da USC e Área de Infraestruturas de Investigación

Equipo de traballo do proxecto

Oscar Lantes Suárez (oscar.lantes@usc.es), Marcos Andrés González, Guillermo Zaragoza Vérez, Inés Fernández Cereijo, Marta Vázquez Rodríguez, Juan Manuel Cutrín Lobato, Aida González Pazos, Xoana Pintos Barral, Jose Otero Casas, Bruno Dacuña Mariño, Marta Cereijo Castro.