PROXECTO DIVULGACIÓN MINERALOXIA 2022-2023

PROXECTO DIVULGACIÓN MINERALOXIA 2022-2023

A Área de Infraestruturas de Investigación da USC e o Museo de Historia Natural da USC desenvolven investigación mineralóxica desde máis de 20 anos. A necesidade de promocionar esta investigación e a celebración do Ano Mineralóxico Internacional 2022 dedicado a René Haüy, pai da Mineraloxía e a Cristalografía, motivaron a presentación dun proxecto ao Consello Social da USC para divulgar e investigar en mineraloxía.

A concesión do proxecto da lugar á organización de obradoiros mineralóxicos, saídas ao campo, conferencias e unha gran exposición. Estas actividades permitirán achegar á sociedade os últimos avances sobre investigación mineralóxica desenvolvidos desde a USC en Galicia.

Colaboradores

 • Grupo mineralóxico e xeolóxico galego
 • Grupo de divulgación científica luzada
 • Sociedade española de mineraloxía
 • Asociación mineralóxica internacional
 • Ilustre colexio oficial de xeólogos de España
 • Asociaciación española para a ensinanza de ciencias da terra (Aepect-galicia)
 • Cámara oficial mineira de Galicia
 • Gemap (grupo de estudios medioambientais aplicados al patrimonio natural e cultural). Departamento de edafoloxía e química agrícola (USC)
 • Escola de enxeñería de minas e enerxía (USC)
 • Minergal
 • Carlos Rodríguez Vázquez
 • Eduardo Gómez Bargo

Deseño e maquetación

Mónica Mura (Italian Multimedia Artist & Designer)

Coordinadores do proxecto

Oscar Lantes Suárez, Marcos Andrés González, Guillermo Zaragoza Vérez, Inés Fernández Cereijo, Marta Vázquez Rodríguez, Juan Manuel Cutrín Lobato, Xoana Pintos Barral, Jose Otero Casas


Logos_proxectoMinerais