Bloques de Cuarzo e Berilo

Bloques de Cuarzo e Berilo

Exposición MINERAIS. VER O INVISIBLE

Sala do Artesonado do Pazo de Fonseca. Santiago de Compostela. 22 de xuño- 2 de setembro de 2023.

Grandes pezas minerais