Choiva de Minerais (Instalación)

Choiva de Minerais (Instalación)

 

Monica Mura

Instalación site-specific

Técnica mixta (minerais encapsulados en vidro científico soprado e colgados con fíos dourados, nos que se poden apreciar, a simple vista, distintas características coma o hábito, a cor, a dureza, o lustre e a transparencia, que axudan a unha identificación preliminar.)

Medidas variables

 

“Misteriosa regadeira
fino orballo no chán pousa
con feitiña curvadeira,
remollando na ribeira
frol por frol, chousa por chousa…”
(Cantares Gallegos, Rosalía de Castro, 1863)

 

MINERAIS:

1: Selenita (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Dimensións: 9,7 x 4,8 x 1,5 cm. Francia. Colección Viqueira. Código MHN: F verde. 310/ 00399/Estante inferior. Código AR: MHN047.Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

2: Apatito (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 5 x 3 x 3 cm. Lake Clear. Refren County. Ontario. Canadá. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 111 /1732/Caixa Nova. Código AR: MHN048. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

3: Xeso (var. rosa do deserto) (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 8 x 8 x 6 cm. Alxeria. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 38/688/Vitrina 9/ Estante 0. Código AR: MHN049. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular grande.

4: Fluorita (CaF2). Clasificación Strunz: Haloxenuros. Dimensións: 7 x 5 x 4 cm. Berbés. Asturias. España. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 168/514/Caixa Nova. Código AR: MHN050. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular grande.

5: Celestina (SrSO4). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 8 x 5 x 4 cm. Mina Minerama. Xaén. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 2911/172/2911/Caixa Nova. Código AR: MHN051. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

6: Wulfenita (PbMoO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Dimensións: 4 x 3 x 4 cm. Los Lamentos. México. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 65/3403/Caixa Nova/ Udert Mineralien, City-Center, Essen + Europa-Center Berlin. Código AR: MHN052.Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

7: Casiterita (SnO2). Clasificación de Strunz: Óxidos. Dimensións: 8 x 8 x 6 cm. Minas de Penouta. Viana do Bolo. Ourense. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 019/2411/Vitrina 47/ Estante 0. Código AR: MHN053. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

8: Piromorfita (Pb5(PO4)3Cl). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 5 x 5 x 1,5 cm. Minas Gerais. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 68/2502/Caixa Nova. Código AR: MHN054.Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

9: Crocoíta (PbCrO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Dimensións: 4 x 3 x 3 cm. Red Lead Mine. Tasmania. Australia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 63/3355/Caixa Nova/Etiqueta 15. Código AR: MHN055. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

10: Aragonito (agregación piña) (CaCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, Nitratos y Boratos. Dimensións: 4 x 4 x 4 cm. Minglanilla. Cuenca. Joaquín Pardo. Código MHN: 095/1433/Caixa Nova. Código AR: MHN056. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

11: Apatito (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 1,5 x 1 x 1 cm. Minas Gerais. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 078/ Caixa Nova. Código AR: MHN057. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular. Cor verde azulada intensa.

12: Azurita (Cu3(CO3)2(OH)2). Clasificación de Strunz: Carbonatos, Nitratos y Boratos. Dimensións: 2 x (2 x 1 x 1). Lasalle. Utah. USA. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 63/356/Caixa Nova/ etiqueta : 28/-. Código AR: MHN058. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

13: Galena (PbS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Pachapaque. Perú. Joaquín Pardo. Código MHN: 129/2782/Caixa Nova. Código AR: MHN059. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

14: Chabasita (zeolita). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 3 x 3 x 2 cm. Paterson. New Jersey. USA. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 079/Caixa Nova. Código AR: MHN060. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

15: Pirrotina (FexSx). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 2 x 2 x 2 cm. Minas Gerais. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 099/2565/Caixa Nova. Código AR: MHN061. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.

16: Fluorita (CaF2). Clasificación de Strunz: Haloxenuros. Dimensións: 1 x 1 x 1 cm. Papiol. Barcelona. España. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 089/Caixa Nova. Código AR: MHN062. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular grande.

17: Microclina (var. Amazonita) (KAlSi3O8). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 11 x 6 x 2 cm. Madagascar. Colección Viqueira Código MHN: TS/1328/00661/Estante Medio. Código AR: MHN040. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

18: Rodocrosita (MnCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, Nitratos e Boratos. Dimensións: 6 x 5 x 2 cm. Chacua. Perú. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: B-3/2486/Caixa Nova. Código AR: MHN063. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

19: Esfalerita (var. blenda acaramelada) (ZnS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 5 x 5 x 5 cm. Mina Las Manforas. Aliva. Cantabria. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 167/493/Caixa Nova. Código AR: MHN064. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

20: Wavellita (Al3(PO4)2(OH)3 · 5H2O). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 5 x 3 x 3 cm. Garland County. Arkansas. USZ. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 128/1443/Caixa Nova. Código AR: MHN065. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

21: Cuarzo (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 11 x 5 x 5 cm. Canteira Serrabal. Pico Sacro. A Coruña. Joaquín Pardo. Código MHN: 174/4196/Caixa Nova. MHN066. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

22: Xeso (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 12 x 4,5 x 1,5 cm. La Unión. Murcia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 37/2045/vitrina 51/Estante 0. Código AR: MHN067. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

23: Rutilo (en cuarzo) (TiO2). Óxidos. Dimensións: 6 x 4 x 5 cm. Ibitiara. Bahía. Brasil. Joaquín Pardo. Código MHN: 111/Caixa Nova. Código AR: MHN068. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

24: Fluorita (CaF2). Clasificación de Strunz: Haloxenuros. Dimensións: 6 x 5 x 1 cm. Souto. Uxes. Orro. Arteixo. A Coruña. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 083/2094/Caixa Nova. Código AR: MHN069. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

25: Ópalo (SiO2 · nH2O). Clasificación de Strunz: Tectosilicatos. Dimensións: 5,5 x 3,5 x 3 cm. Queensland. Australia. Colección. Código MHN: TS lila/166/00833/estante medio. Código AR: MHN070. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

26: Eritrina (Co3(AsO4)2 · 8H2O). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 4 x 3,5 x 1,5 cm. Queensland. Australia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 095/1431. Código AR: MHN071. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

27: Calcita (CaCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, nitratos e boratos. Dimensións: 5 x 2,5 x 2 cm. Tennessee. USA. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 60/1596/Caixa Nova. Código AR: MHN072. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

28: Apofilita ((K,Na)Ca4Si8O20(OH,F)·8H2O). Clasificación de Strunz: Filosilicatos. Dimensións: 3 x 3 x 1,5 cm. Nashik. Maharastra. India. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 074/Caixa Nova. Código AR: MHN073. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

29: Calcita-dolomita. CaCO3. Clasificación de Strunz: Carbonatos, nitratos e boratos. Dimensións: 3,5 x 2 x 2 cm. Asturias. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 071/Caixa Nova. Código AR: MHN074. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

30: Esfalerita (ZnS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 5 x 4 x 3 cm. Mina Troya. Mutiloa. Gipuzkoa. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 099/2548/Caixa Nova/ etiqueta: 1214b. Código AR: MHN075. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

31: Tetraedrita (en calcita) ((Cu,Fe)12Sb4S13). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 4 x 3 x 3 cm. Mina Pasto Bueno. Pallasca. Áncash. Perú. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 127/2631/Caixa Nova. Código AR: MHN076. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

32: Pirita (FeS2). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 4 x 3 x 2 cm. Mina Huanzalá. Huallanca. Bolognesi. Áncash. Perú. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 66/1523/Caixa nova. Código AR: MHN077. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

33: Cerusita (PbCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, nitratos e boratos. Dimensións: 6 x 5 x 4 cm. Marrocos. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 169/1219/Caixa Nova/etiqueta 1219b. Código AR: MHN078. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

34: Cuarzo (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 9,5 x 4 x 3,5 cm. Cantera Serrabal. Pico Sacro. A Coruña. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 174/4195/Caixa Nova. Código AR: MHN079. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

35: Pirita (FeS2). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 3 x 3 x 3 cm. Navajún. Logroño. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 094/669/Caixa Nova. Código AR: MHN080. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

36: Vanadinita (Pb5(VO4)3Cl). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 4,5 x 3 x 3 cm. Mibladen. Midelt. Marruecos. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 141/4088/Caixa Nova. Código AR: MHN081. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

37: Xeso (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 5 x 3 x 2 cm. Strkovice. Zatec. República Checa. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 085/3557/Caixa Nova. Código AR: MHN082. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

38: Berilo verde               (Be3Al2Si6O18). Clasificación de Strunz: Ciclosilicatos. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. A Franqueira. A Cañiza. Pontevedra. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 62/3308/Caixa Nova. Código AR: MHN083. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

39: Cuarzo (var. xacinto de Compostela) (SiO2). Tectosilicato. Dimensións: 3,5 x 1,5 x 2 cm. Chella. Valencia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 094/2582/Caixa Nova. Código AR: MHN084. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

40: Cuarzo (var. citrino) (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 4 x 1,5 x 1,5 cm. Villamartín de Valdeorras. Ourense. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 091/3662/Caixa Nova. Código AR: MHN085. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

41: Ilbaíta (grupo Turmalina) (Na(Al,Li)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4). Clasificación de Strunz:. Dimensións: 6 x 2 x 2 cm. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: B-4/246/Caixa Nova/en caixa: J. R. G. Código AR: MHN086. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

42: Zircón (ZrSiO4). Clasificación de Strunz: Nesosilicatos. Dimensións: 2 x 2 x 2 cm. Rusia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 075/Caixa Nova. Código AR: MHN087. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

43: Celestina (SrSO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Mina Minerama. Puente Tablas. Xaén. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 124/495/Caixa Nova. Código AR: MHN088. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

44: Turmalina (Na(Al,Li)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4). Clasificación de Strunz: Ciclosilicato. Dimensións: 3 x 0,5 x 0,5 cm. Minas Gerais. Brasil. Joaquín Pardo. Código MHN: 086/3588/Caixa Nova/ etiqueta 12.-. Código AR: MHN089. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

45: Cinabrio (HgS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 8 x 6 x 4 cm. Almadén. Ciudad Real. Colección Viqueira. Código MHN: S amarillo. 54/0072/estante superior. Código AR: MHN090. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.

46: Wolframio (e casiterita) ((Fe,Mn)WO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Aspecto granulado. Orixe: P. Ibérica. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: Sen código MHN. Código AR: MHN091. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula. Análise USC-AR: AR-270323.

47: Metatorbenita (Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Nchanga Open Pit Mines. Chingola. Zambia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 062/3311. Código AR: MHN092. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

48: Babingtonita (Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH)). Clasificación Strunz: Inosilicatos. Dimensións: 4 x 2 x 2 cm. Malab. India. Joaquín Pardo. Código MHN: 258/6487. Código AR: MHN093. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

49: Stibnita (antimonita) (Sb2S3). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Baia Mare. Maramures. Rumania. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 060/878. Código AR: MHN094. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

50: Xofre (S). Clasificación de Strunz: Elementos nativos. Dimensións: 5 x 3 x 2 cm. Sicilia. Italia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 001/307. Código AR: MHN095. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

51: Cuarzo (var. Amatista) (SiO2). Clasificación Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 7 x 3,5 x 2 cm. Donación: Jose Luis Pastoriza. Código MHN: 001/4576. Código AR: MHN096. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

52: Cuarzo (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 10 x 5 x 4 cm. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: Sen código MHN. Código AR: MHN097. Material de escombro. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.

 

 

Cesión de minerais: Coleccións José Viqueira, Minerais de Galicia e Joaquín Pardo (Museo de Historia Natural da USC).

Selección de pezas e montaxe de recipientes: Javier Santos López, Enrique González Rodríguez, Pilar Rojo Flores, Juanma Cutrín Lobato, Xoana Pintos Barral, Oscar Lantes Suárez.

Deseño e soprado dos recipientes de vidro científico: José Ramón Ameneiro Pampín (Unidade de Soprado de Vidro e cuarzo científico USC). Agradecemento a Rita Castro Míguez.

Deseño e montaxe de instalación suspendida: Monica Mura.

 

 

Choiva de minerais, plasmación de cromática e morfolóxica diversidade, dinamismo pluviométrico, falsa apariencia estática…