Choiva de Minerais (Instalación)

Choiva de Minerais (Instalación)

Técnica mixta (minerais encapsulados en vidro científico soprado e colgados con fíos dourados, nos que se poden apreciar, a simple vista, distintas características coma o hábito, a cor, a dureza, o lustre e a transparencia, que axudan a unha identificación preliminar).

Instalación site-specific. Monica Mura

Medidas variables

“Misteriosa regadeira
fino orballo no chán pousa
con feitiña curvadeira,
remollando na ribeira
frol por frol, chousa por chousa…”

Cantares Gallegos, Rosalía de Castro, 1863

Minerais:

 1. Selenita (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Dimensións: 9,7 x 4,8 x 1,5 cm. Francia. Colección Viqueira. Código MHN: F verde. 310/ 00399/Estante inferior. Código AR: MHN047.Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 2. Apatito (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 5 x 3 x 3 cm. Lake Clear. Refren County. Ontario. Canadá. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 111 /1732/Caixa Nova. Código AR: MHN048. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 3. Xeso (var. rosa do deserto) (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 8 x 8 x 6 cm. Alxeria. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 38/688/Vitrina 9/ Estante 0. Código AR: MHN049. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular grande.
 4. Fluorita (CaF2). Clasificación Strunz: Haloxenuros. Dimensións: 7 x 5 x 4 cm. Berbés. Asturias. España. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 168/514/Caixa Nova. Código AR: MHN050. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular grande.
 5. Celestina (SrSO4). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 8 x 5 x 4 cm. Mina Minerama. Xaén. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 2911/172/2911/Caixa Nova. Código AR: MHN051. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 6. Wulfenita (PbMoO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Dimensións: 4 x 3 x 4 cm. Los Lamentos. México. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 65/3403/Caixa Nova/ Udert Mineralien, City-Center, Essen + Europa-Center Berlin. Código AR: MHN052.Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 7. Casiterita (SnO2). Clasificación de Strunz: Óxidos. Dimensións: 8 x 8 x 6 cm. Minas de Penouta. Viana do Bolo. Ourense. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 019/2411/Vitrina 47/ Estante 0. Código AR: MHN053. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 8. Piromorfita (Pb5(PO4)3Cl). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 5 x 5 x 1,5 cm. Minas Gerais. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 68/2502/Caixa Nova. Código AR: MHN054.Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 9. Crocoíta (PbCrO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Dimensións: 4 x 3 x 3 cm. Red Lead Mine. Tasmania. Australia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 63/3355/Caixa Nova/Etiqueta 15. Código AR: MHN055. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 10. Aragonito (agregación piña) (CaCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, Nitratos y Boratos. Dimensións: 4 x 4 x 4 cm. Minglanilla. Cuenca. Joaquín Pardo. Código MHN: 095/1433/Caixa Nova. Código AR: MHN056. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 11. Apatito (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 1,5 x 1 x 1 cm. Minas Gerais. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 078/ Caixa Nova. Código AR: MHN057. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular. Cor verde azulada intensa.
 12. Azurita (Cu3(CO3)2(OH)2). Clasificación de Strunz: Carbonatos, Nitratos y Boratos. Dimensións: 2 x (2 x 1 x 1). Lasalle. Utah. USA. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 63/356/Caixa Nova/ etiqueta : 28/-. Código AR: MHN058. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 13. Galena (PbS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Pachapaque. Perú. Joaquín Pardo. Código MHN: 129/2782/Caixa Nova. Código AR: MHN059. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 14. Chabasita (zeolita). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 3 x 3 x 2 cm. Paterson. New Jersey. USA. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 079/Caixa Nova. Código AR: MHN060. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 15. Pirrotina (FexSx). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 2 x 2 x 2 cm. Minas Gerais. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 099/2565/Caixa Nova. Código AR: MHN061. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular.
 16. Fluorita (CaF2). Clasificación de Strunz: Haloxenuros. Dimensións: 1 x 1 x 1 cm. Papiol. Barcelona. España. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 089/Caixa Nova. Código AR: MHN062. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Globular grande.
 17. Microclina (var. Amazonita) (KAlSi3O8). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 11 x 6 x 2 cm. Madagascar. Colección Viqueira Código MHN: TS/1328/00661/Estante Medio. Código AR: MHN040. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 18. Rodocrosita (MnCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, Nitratos e Boratos. Dimensións: 6 x 5 x 2 cm. Chacua. Perú. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: B-3/2486/Caixa Nova. Código AR: MHN063. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 19. Esfalerita (var. blenda acaramelada) (ZnS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 5 x 5 x 5 cm. Mina Las Manforas. Aliva. Cantabria. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 167/493/Caixa Nova. Código AR: MHN064. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 20. Wavellita (Al3(PO4)2(OH)3 · 5H2O). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 5 x 3 x 3 cm. Garland County. Arkansas. USZ. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 128/1443/Caixa Nova. Código AR: MHN065. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 21. Cuarzo (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 11 x 5 x 5 cm. Canteira Serrabal. Pico Sacro. A Coruña. Joaquín Pardo. Código MHN: 174/4196/Caixa Nova. MHN066. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 22. Xeso (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 12 x 4,5 x 1,5 cm. La Unión. Murcia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 37/2045/vitrina 51/Estante 0. Código AR: MHN067. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 23. Rutilo (en cuarzo) (TiO2). Óxidos. Dimensións: 6 x 4 x 5 cm. Ibitiara. Bahía. Brasil. Joaquín Pardo. Código MHN: 111/Caixa Nova. Código AR: MHN068. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 24. Fluorita (CaF2). Clasificación de Strunz: Haloxenuros. Dimensións: 6 x 5 x 1 cm. Souto. Uxes. Orro. Arteixo. A Coruña. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 083/2094/Caixa Nova. Código AR: MHN069. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 25. Ópalo (SiO2 · nH2O). Clasificación de Strunz: Tectosilicatos. Dimensións: 5,5 x 3,5 x 3 cm. Queensland. Australia. Colección. Código MHN: TS lila/166/00833/estante medio. Código AR: MHN070. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 26. Eritrina (Co3(AsO4)2 · 8H2O). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 4 x 3,5 x 1,5 cm. Queensland. Australia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 095/1431. Código AR: MHN071. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 27. Calcita (CaCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, nitratos e boratos. Dimensións: 5 x 2,5 x 2 cm. Tennessee. USA. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 60/1596/Caixa Nova. Código AR: MHN072. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia. (Peza anulada).
 28. Apofilita ((K,Na)Ca4Si8O20(OH,F)·8H2O). Clasificación de Strunz: Filosilicatos. Dimensións: 3 x 3 x 1,5 cm. Nashik. Maharastra. India. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 074/Caixa Nova. Código AR: MHN073. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 29. Calcita-dolomita. CaCO3. Clasificación de Strunz: Carbonatos, nitratos e boratos. Dimensións: 3,5 x 2 x 2 cm. Asturias. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 071/Caixa Nova. Código AR: MHN074. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 30. Esfalerita (ZnS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 5 x 4 x 3 cm. Mina Troya. Mutiloa. Gipuzkoa. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 099/2548/Caixa Nova/ etiqueta: 1214b. Código AR: MHN075. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 31. Tetraedrita (en calcita) ((Cu,Fe)12Sb4S13). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 4 x 3 x 3 cm. Mina Pasto Bueno. Pallasca. Áncash. Perú. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 127/2631/Caixa Nova. Código AR: MHN076. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 32. Pirita (FeS2). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 4 x 3 x 2 cm. Mina Huanzalá. Huallanca. Bolognesi. Áncash. Perú. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 66/1523/Caixa nova. Código AR: MHN077. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 33. Cerusita (PbCO3). Clasificación de Strunz: Carbonatos, nitratos e boratos. Dimensións: 6 x 5 x 4 cm. Marrocos. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 169/1219/Caixa Nova/etiqueta 1219b. Código AR: MHN078. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 34. Cuarzo (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 9,5 x 4 x 3,5 cm. Cantera Serrabal. Pico Sacro. A Coruña. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 174/4195/Caixa Nova. Código AR: MHN079. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 35. Pirita (FeS2). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 3 x 3 x 3 cm. Navajún. Logroño. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 094/669/Caixa Nova. Código AR: MHN080. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 36. Vanadinita (Pb5(VO4)3Cl). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 4,5 x 3 x 3 cm. Mibladen. Midelt. Marruecos. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 141/4088/Caixa Nova. Código AR: MHN081. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 37. Xeso (CaSO4 · 2H2O). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 5 x 3 x 2 cm. Strkovice. Zatec. República Checa. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 085/3557/Caixa Nova. Código AR: MHN082. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 38. Berilo verde (Be3Al2Si6O18). Clasificación de Strunz: Ciclosilicatos. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. A Franqueira. A Cañiza. Pontevedra. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 62/3308/Caixa Nova. Código AR: MHN083. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 39. Cuarzo (var. xacinto de Compostela) (SiO2). Tectosilicato. Dimensións: 3,5 x 1,5 x 2 cm. Chella. Valencia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 094/2582/Caixa Nova. Código AR: MHN084. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 40. Cuarzo (var. citrino) (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 4 x 1,5 x 1,5 cm. Villamartín de Valdeorras. Ourense. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 091/3662/Caixa Nova. Código AR: MHN085. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 41. Ilbaíta (grupo Turmalina) (Na(Al,Li)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4). Clasificación de Strunz:. Dimensións: 6 x 2 x 2 cm. Brasil. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: B-4/246/Caixa Nova/en caixa: J. R. G. Código AR: MHN086. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 42. Zircón (ZrSiO4). Clasificación de Strunz: Nesosilicatos. Dimensións: 2 x 2 x 2 cm. Rusia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 075/Caixa Nova. Código AR: MHN087. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 43. Celestina (SrSO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos e molibdatos. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Mina Minerama. Puente Tablas. Xaén. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 124/495/Caixa Nova. Código AR: MHN088. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 44. Turmalina (Na(Al,Li)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4). Clasificación de Strunz: Ciclosilicato. Dimensións: 3 x 0,5 x 0,5 cm. Minas Gerais. Brasil. Joaquín Pardo. Código MHN: 086/3588/Caixa Nova/ etiqueta 12.-. Código AR: MHN089. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 45. Cinabrio (HgS). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 8 x 6 x 4 cm. Almadén. Ciudad Real. Colección Viqueira. Código MHN: S amarillo. 54/0072/estante superior. Código AR: MHN090. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Bote Farmacia.
 46. Wolframio (e casiterita) ((Fe,Mn)WO4). Clasificación de Strunz: Sulfatos, cromatos, molibdatos e wolframatos. Aspecto granulado. Orixe: P. Ibérica. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: Sen código MHN. Código AR: MHN091. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula. Análise USC-AR: AR-270323.
 47. Metatorbenita (Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O). Clasificación de Strunz: Fosfatos, arseniatos e vanadatos. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Nchanga Open Pit Mines. Chingola. Zambia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 062/3311. Código AR: MHN092. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 48. Babingtonita (Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH)). Clasificación Strunz: Inosilicatos. Dimensións: 4 x 2 x 2 cm. Malab. India. Joaquín Pardo. Código MHN: 258/6487. Código AR: MHN093. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 49. Stibnita (antimonita) (Sb2S3). Clasificación de Strunz: Sulfuros. Dimensións: 3 x 2 x 2 cm. Baia Mare. Maramures. Rumania. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 060/878. Código AR: MHN094. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 50. Xofre (S). Clasificación de Strunz: Elementos nativos. Dimensións: 5 x 3 x 2 cm. Sicilia. Italia. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: 001/307. Código AR: MHN095. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 51. Cuarzo (var. Amatista) (SiO2). Clasificación Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 7 x 3,5 x 2 cm. Donación: Jose Luis Pastoriza. Código MHN: 001/4576. Código AR: MHN096. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 52. Cuarzo (SiO2). Clasificación de Strunz: Tectosilicato. Dimensións: 10 x 5 x 4 cm. Colección Joaquín Pardo. Código MHN: Sen código MHN. Código AR: MHN097. Material de escombro. Recipiente deseñado pola Unidade de Soprado de Vidro (USC): Cápsula.
 • Cesión de minerais: Coleccións José Viqueira, Minerais de Galicia e Joaquín Pardo (Museo de Historia Natural da USC).
 • Selección de pezas e montaxe de recipientes: Javier Santos López, Enrique González Rodríguez, Pilar Rojo Flores, Juanma Cutrín Lobato, Xoana Pintos Barral, Oscar Lantes Suárez.
 • Deseño e soprado dos recipientes de vidro científico: José Ramón Ameneiro Pampín (Unidade de Soprado de Vidro e cuarzo científico USC). Agradecemento a Rita Castro Míguez.
 • Deseño e montaxe de instalación suspendida: Monica Mura.

Choiva de minerais, plasmación de cromática e morfolóxica diversidade, dinamismo pluviométrico, falsa apariencia estática…